paraliż

paraliż
paraliż {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż III, D. -u, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'bezwład ciała lub jego części, zanik siły mięśniowej, spowodowany uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego; porażenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Paraliż lewostronny, prawostronny, częściowy, całkowity. Paraliż ręki, nogi, twarzy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zanik aktywności, niemoc': {{/stl_7}}{{stl_10}}Paraliż woli, myśli. <gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • paraliż — m II, D. u, blm med. «utrata siły mięśniowej, bezwład wywołany uszkodzeniem elementów ruchowych ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego; porażenie» Paraliż kończyn, mózgu. Zostać dotkniętym paraliżem. Dostać paraliżu. Ulec paraliżowi. ∆… …   Słownik języka polskiego

  • paraliż postępujący [postępowy] — paraliż postępujący [postępowy]{{/stl 13}}{{stl 33}}, to samo co porażenie postępujące. {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paraliza — PARALIZÁ, paralizez, vb. I. 1. intranz. şi refl. A se îmbolnăvi de paralizie; a damblagi. ♦ tranz. fact. A face să şi piardă mobilitatea şi sensibilitatea; a înţepeni, a amorţi. 2. tranz. fig. A împiedica, a face incapabil să se mişte, să se… …   Dicționar Român

  • postępowy — postępowywi 1. «będący zwolennikiem postępu; wyrażający postęp, zgodny z zasadami postępu» Postępowy artysta, pisarz, uczony, myśliciel, działacz. Umysł postępowy. Myśl postępowa. Postępowe dążenia, idee, hasła, poglądy. Literatura, sztuka… …   Słownik języka polskiego

  • паралич — род. п. а, стар. паралиж, начиная с 1659 г.; см. Огиенко, РФВ 66, 365; Поликарпов, Лексикон 1704 г.; см. Смирнов 217; народн. также паралик, донск. (Миртов), укр. паралiж. Через польск. paraliż от ср. в. н. раrаlis (Шульц–Баслер 2, 336) из лат.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Czterdziesty pierwszy — Studio album by Kazik Released October 1, 2004 …   Wikipedia

  • paralysant — paralysant, ante [ paralizɑ̃, ɑ̃t ] adj. • 1845; de paralyser ♦ De nature à paralyser. Gaz paralysant. Peur paralysante. ● paralysant, paralysante adjectif Qui diminue ou abolit la motricité, qui paralyse : Le curare a une action paralysante.… …   Encyclopédie Universelle

  • apopleksja — ż I, DCMs. apopleksjasji, blm «nagłe przerwanie dopływu krwi tętniczej do pewnego obszaru mózgu wskutek pęknięcia lub zaczopowania naczyń krwionośnych, powodujące połowiczny lub całkowity paraliż ciała, często śmierć; udar mózgu» Rażony, tknięty… …   Słownik języka polskiego

  • bezwład — m IV, D. u, Ms. bezwładadzie, blm 1. «niechęć lub niezdolność do czynu, ruchu; apatia, ociężałość» Kogoś ogarnia bezwład. Otrząsnąć się z bezwładu. Czuć bezwład w całym ciele. 2. med. «utrata siły mięśniowej, wywołana uszkodzeniem elementów… …   Słownik języka polskiego

  • nerw — m IV, D. u, Ms. nerwwie; lm M. y 1. «splot włókien o różnej grubości i długości, okrytych wspólną otoczką, przewodzących bodźce czuciowe i ruchowe» Nerw twarzowy, wzrokowy, słuchowy. Porażenie, zapalenie, paraliż nerwu, nerwów. ∆ Nerw błędny… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”